!<-- --> Dr. Manel Romaní
ÀREES DE TREBALL

• Cirurgia de la mama: augment, reducció, remodelació, reconstrucció

• Cirurgia tumoral: extirpació i reconstrucció de tumors de pell i anexes

• Cirurgia del contorn: lipectomies i dermolipectomies, lipoaspiracions

• Cirurgia de l’envelliment: estiraments, fils tensors, infiltracions

• Cirurgia genital masculina i femenina